Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MÜCADELE GÜMRÜKLERİ NEDİR?


Gümrük tarifesinde bir veya birden fazla mala ait vergi derecelerinin, yabancı memleketlerin ayni orandaki davranışlarına karşılık olmak üzere artırılmasıdır. Bu artırmadan sonra yabancı memleketlerin, ya bu artırmaya sebep olan tedbirlerini geri almaları, yahut bir anlaşmaya varılmak üzere görüşmeye girişmeyi kabul etmeleri ümit edilir.

Mücadele gümrükleri, gümrükte karşılıklı tedbirlerinin yalnız vergi hadlerile ilgili kısmını oluşturmaktadır.

Almancası : Tarifkrieg.

Fransızcası.; guerre des tarifs.

İngilizcesi : tariff war.

(Bk; mukabele bilmisil).