Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MUHASEBE SİSTEMİ NEDİR?


Muhasebe faaliyetinin, hesaplar, kayıt defterleri, fişler, tablolar, usuller, hesap planı ve muhasebe talimatı gibi kısımlardan kurulu düzeni. Bu düzen içinde muhasebe faaliyeti ile işletmenin (muhasebe biriminin) varlıkları, borçları ve sermayesi, hasılatı ve masrafları. kayıt ve tesbit edilir ve kontrole tabi tutulur.

Bazı yazarlar, çift girişli kayıt usulünün çeşitli uzamalarına, ya da çeşitli işletmelerin kayıt ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş değişik şekillerine de “muhasebe sistemleri” adı vermektedirler: Parti Maliyeti, Safha Maliyeti Sistemi, gibi. Burada bu terim, bu anlamda kullanılmayacaktır.

Almancası : Buchhaltungsverfahren.

Fransızcası : systéme comptable.

İngilizcesi : systems of account. accounting systems.

(Bk; muhasebe).