Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NİHİLİZM NEDİR?


Kökü Latincede hiç anlamına gelen nihil sözcüğüdür. Nihilizm, Kırım Savaşı mağlûbiyetinin moral çöküntüsü sonunda Rusya'da uyanmış bir harekettir. Çar İkinci Aleksandr'ın reform tedbirlerinde başarısızlığa uğraması nihilizmin kuvvetlenmesini kolaylaştırmıştır. Nihilizm geleneklere, yerleşmiş inançlara ve sosyal düzene karşı bir tepki olarak gelişmiştir. Herşeyi red ve inkar eden kötümser ve yıkıcı bir zihniyeti temsil etmiştir. Bir devrimci akım olarak gelişmiştir. Aydınların ve kadroların psikolojisini ve davranışlarını yansıtmıştır. Nihilizm akımının ilk liderleri arasında bulunan Dobroliyubov ve Pissarev'in düşüncelerinde, Auguste Comte Pozitivizminin etkisi görülmekte idi. 1870 den sonra Çerniçevşki'nin liderliği altında, Nihilizm hareketi politik devrimciliğe ve eylemciliğe dönüşmüştür. Anarşistler ve nihilistler birbirine karışmış bir halde güçbirliği yapmışlardır. Nihilizm, Birinci Dünya Savaşından sonra, Almanya'ya da bulaşmıştır etmiştir.