Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NOBEL VAKFI NEDİR?


Bir İsveçli ilim adamının insanlığa mirasıdır. Alfred Bernhard Nobel bir kimyacıdır. 1852 de Saint-Petersburg'da babasile torpidoları ve patlayıcı maddeleri geliştirmek üzere çalışmaya başlamıştır. 1863 de nitrogliserin ve barut karışımı bir patlayıcı maddenin patentini almıştır. Bu maddeyi İsveç'te imale başlamıştır. Patlamalar sonunda, kardeşi ve daha bir çok canlar kaybedilmiştir. 1866 da, dinamiti icat etmiştir.. 1896 da, San Remo'da ölmüştür. Vasiyetnamesi ile, faizinin her yıl edebiyat, fizik, kimya, tıp ve diğer dallarında başarı gösterenlere ve dünya barışına hizmet edenlere dağıtılacağı bir fon bırakmıştır. Nobel Armağanı, uzun zaman, bir ilim ve fikir adamının erişebileceği en yüksek şeref menkibesi sayılmıştır. Madame Curie, Nobel Armağanını kazanan ilk kadındır. Jan Tinbergen bu armağanı kazanan ilk iktisatçıdır. Boris Pasternak, Demir perde gerisinden bu mükafata layık görülmüş ilk yazardır. Çağımızın bazı tanınmış fikir adamları, Nobel Armağanını reddetmişlerdir.

Almancası : Nobelstiftung.
Fransızcası : Fondation de Nobel
İngilizcesi : Nobel Foundation.
(Bk; modern vakıflar).