Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NORMAL FİYAT NEDİR?


Bir mal arz ve talebinin denge halinde bulunduğu rekabet koşulları altında oluşan uzun dönem fiyatıdır. Klasiklere göre, normal fiyat maliyete eşittir. Piyasa fiyatı, normal fiyatın etrafında dalgalanır. Klasiklerde, normal ücret ve normal fiyat, ikiz kavramlardı. Normal ücret, işçiye en az geçim şartlarını sağlayan emek bedeli idi. Normal fiyat ise, üretici rantının sıfır olduğu ve firmaya faaliyetini devam ettirecek hasılatı sağlayan mal bedeli idi. Piyasa ücreti de, normal ücretin etrafında dalgalanırdı.
Almancası : normaler Preis.
Fransızcası : prix normal.
İngilizcesi : normal price.
(Bk; firma dengesi, normal kar, normal ücret, adil ücret, adil fiyat).