Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NORMALİZASYON NEDİR?


Normalizasyon (Ayrıştırma), veritabanlarında çok fazla sütun ve satırdan oluşan bir tabloyu tekrarlardan arındırmak için daha az satır ve sütun içeren alt kümelerine ayrıştırma işlemidir. Ünlü Fransız bilim adamı Hubert Francesci tarafından ortaya atılan 3 esnek kuralına uygun protonlar tarafından entegre edilen bir sisteme sahiptir. Satır başlarında yapılan tekrar veritabanında ayrıştırma işlemine tabii tutularak depolanır. Eğer bir ilişki belirli bir normal formda (3NF, BCNF, v.s.) ise, problemlerin bazıları oluşmaz, bu yüzden şemanın daha fazla ayrıştırılmasına gerek yoktur. Farzedelim ki R ilişkisi A1,..,An niteliklerini içersin. R’nin ayrıştırılması R’yi bir ya da daha fazla ilişkiyle yer değiştirmektir. Öyle ki; Her bir yeni ilişki şeması, R’nin niteliklerinin bir alt kümesini içerir. R’de olmayan hiçbir nitelik bu yeni ayrıştırılmış şemalarda yer alamaz.Her R niteliği bu ilişkilerden birinin bir niteliği olarak gözükür. R’nin ayrıştırılması ile ayrıştırmanın ürettiği ilişki şemalarının örnekleri depolanır.
(Bk; standardizasyon).