Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OPTİMAL NEDİR?


En elverişli, en iyi olan,

Latince kökenli bir kelime. Fransızca’daki şeklinden dilimize aynen geçmiş. Bir değişkenin belirli bir amaç doğrultusunda alabileceği "en iyi" değer onun optimum değeridir. Optimum kavramı İktisatta çok kullanılır. İktisat bir anlamda kaynak dağılımı, kar, gelir, vergi gibi değişkenlerin değerlerinin optimumlaştırılmasını inceleyen bilim dalıdır. Örneğin firma, karını maksimuma ulaştırdığı üretim düzeyinden daha fazla kaynak kullanmaz. Diğer bir deyişle bu noktada firma, optimum kaynak kullanımını gerçekleştirmiş olur.

(Bk; optimum).