Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OPTİMUM NEDİR?


Makro ve mikro ekonomi bakımından, en uygun koşulları belirtmek üzere kullanılmaktadır.

Optimum nüfus, optimum fiyat, optimum üre­tim veya optimum yatırım gibi ifadelere iktisadî tahlillerde daima rastlanmaktadır.

Optimum kavramı, kesin değildir. Doktrinlere, metotlara ve sübjektif ölçülere göre bu kavra­mın sınırları değişmektedir.

Almancası : optimum, bestmöglich, optimal.

Fransızcası : optimum, optimal(e).

İngilizcesi : optimum of.