Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ NEDİR?


Oran analiz tekniği işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını kendi içinde ve aynı veya farklı sektörden dğer işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oranlar sadece bir dönem ait olacağı gibi, birden fazl döneme ait de olabilmektedir. Oran analiz tekniği işletmelerin mevcut durumu, yönetim yeterliliği, finansal kararlar gibi etmenlerin durumunu anlamaya yardımcı olur. Oranlar, finansl tabloda yer alan değerler arasındaki ilişkileri kurmaya yarar. Oran analiz tekniğinde kullanılan oranlar çeşitli şekillerde olabilir.