Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORANTILI ÜCRET NEDİR?


İşçilerin işletme cirosundan pay almalarını ön görmektedir.

Bu sistem E. Schüller ve G. Lasserre tarafından savunulmuştur.

Orantılı ücret sisteminin hedefi, işçilerin kâra katılmaları değildir. Kâr miktarı, istikrarsız konjonktürlerde azalabilir. Muhasebe işlemleriyle de kârın görünüşü değiştirilebilmektedir. Ayrıca uzun dönemde kâr hadlerinin azalmasına doğru bir eğilim müşahede edilmektedir. Oysaki işçilerin muntazam ve gittikçe artan bir gelirden faydalanmaları gereklidir.

Bu gerekçeye dayanarak orantılı ücreti savunanlar, katma değerden veya firma cirosundan çok defa parça başına belirli bir yüzdenin ek ücret olarak işçilere verilmesini teklif etmektedirler. .

Almancası : propörtionaler Stückfohn. 

Fransızcası : salaire proportionnel.

İngilizcesi : wage plan.

(Bk; Ücret Teorileri, toplu sözleşme, katılma).