Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA HASILAT NEDİR?


Üretim birimi başına isabet eden brüt firma geliridir.

Toplam hasılatı üretim miktarına bölmek suretile ortalama hasılat bulunur.

Almancası : Durchscfınittserlös. 

Fransızcası : recette moyenne.

İngilizcesi : average revenue.

(Bk; marjinal hasıla, marjinal maliyet, ortalama maliyet).