Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA MALİYET NEDİR?


Toplam masrafları üretim miktarına bölmek suretile bulunur.

Almancası : Durchschnittskosten. 

Fransızcası : coût moyen.

İngilizcesi : average cost.

(Bk; ortalama hasılât, marjinal hasılât, marjinal maliyet).