Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA HAYAT SÜRESİ NEDİR?


Nüfusun, yıllık ortalama doğum ve ölüm miktarının aritmetik ortalamasına oranıdır.

            Nüfus

______________________

  (Doğum + Ölüm)/2

şeklinde hesaplanır. Ancak bu oranın kapalı bir nüfus, göç hareketlerine sahne olmayan, için geçerli olduğu hatırlanmalıdır.

Almancası : durchschnittliche Lebensdauer, mittlere Lebensdauer. 

Fransızcası : durée de vie moyenne.

İngilizcesi : average duration of life.

(Bk; Ortalama ömür. Nüfus. Demografi).