Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA TEMİNAT NEDİR?


Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır.