Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA TÜKETİM EĞİLİMİ NEDİR?


Gelirden tüketime harcanan oranı ifade eder.

Ortalama tüketim eğiliminin formülü şudur:  

     C

______

     Y

Bu formülde ;

C, tüketim.

Y, gelirdir.

Almancası : durchschnettliche Konsumneig- ung. 

Fransızcası : propension moyenne â consommer. 

İngilizcesi : propensıty to consume.

(Bk; ortalama tasarruf eğilimi, marjinal tüketim eğilimi).