Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA SAPMA NEDİR?


Bir değerler dizisinin ortalama değere göre yaptığı sapmaların (ayrılıkların) salt değerinin aritmetik ortalaması; Ay. bk. ortalama yanılgı.
(Bk; Dağılma).