Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OSMANLI KAİMELERİ NEDİR?


Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez 1839 yılında altın karşılığı olarak çıkarılan kağıt para.

(Bk; Kaime-i Mutebere-i Nakdiye. Ordu Kaimeleri, Kaime Enflâsyonu, Moskof Savaşı Kaimeleri, ilk Cihan Savaşında Türk Parası).