Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OTOMASYON NEDİR?


İş verimini artırmak için başvurulan bir metoddur. «Makinenin makine tarafından idaresi ve kontrolü» olarak tanımlanabilir.

İnsanlar daha verimli üretim yapabilmek için otomasyondan önce alet kullanmış sonra mekanik cihazlar yardımıyla adele kuvvetinden tasarruf etmeyi başarmışlardır. Daha sonra buhar makineleri vs. gibi suni kuvvetlerin üretime uygulandığı görülmektedir.

Otomasyon ise bazı hizmetleri insan dimağından daha iyi ve daha kısa zamanda yapabilecek makinelerin sanayie tatbikidir. Bu tip makineler sürekli olarak, müdahale ve kontrole ihtiyaç kalmaksızın çalışmakta ve hataları kendiliğinden düzeltmektedir.

Otomasyon, sanayi bünyesinde önemli değişiklikler yaratmıştır.

—  Otomasyon pahalı olduğu için, işletmelerin yatırım harcamaları ve sabit sermaye oram artmıştır.

—  Otomasyon sayesinde maliyetlerde belirti miktarlarda düşmeler sağlanmış iş gücünden tasarruf temin edilebilmiştir.

—  Otomasyon, malların kalitesini yükseltmiş, çalışma süresinin kısaltılmasını sağlamıştır. İş kazaları belirli ölçüde azalmıştır.

Almancası : Automation. 

Fransızcası : automation.

İngilizcesi : automation.