Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OUTPUT NEDİR?


Türkçe karşılığı, çıktıdır.

Bir firmanın piyasaya arzetmek üzere ürettiği her türlü mal ve hizmet, output teriminin kapsamına girmektedir.

Output, mikroekonomide firmanın üretimidir. Makroekonomide, gayrı safi millî hasıla outputların toplamıdır.

Output, input'lara katma değerin ilâvesi ile bulunacak hasılaya eşittir.

İnput + Katma değer = Output. 

Almancası : Ausstoss. Ausbringung.

Fransızcası : extrant. output.

İngilizcesi : output.

(Bk; input. input-output modeli, input-output analizi).