Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OYUN AĞACI NEDİR?


Bu analiz tekniği. Oyun Teorisinde tarafların aynı strateji üzerinde birleşmedikleri hareketli, karışık ve enteresan durumları kapsar.

Bu takdirde, stratejilerden herbirinin ortaya çıkartacağı ihtimaller ve bu ihtimallere tepki olarak başvurulacak yeni strateji denemeleri için ayrı «Ödeme Matrisleri» düzenlemek gerekir.

Davranışlara bağlı olarak «Maksimin Strateji» alanı dışına doğru dallanıp yayılma durumlarını da hesaba katan kompleks ve dinamik modellere «Oyun Ağacı» denilmektedir.

Oyun Ağacı'ndan son yıllarda düopol rekabeti alanında bilfiil yararlanmaya başlanılmıştır. Oyun Ağacının kapsadığı rekabet durumlarına ait çözümler, çok defa elektronik beyinlerin yardımı ile elde edilmektedir.

Almancası : Spielbaum. 

Fransızcası : arbre de jeu.

İngilizcesi : game tree.

(Bk; Oyun Teorisi).