Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARA NEDİR?


Kullanılmaya hazır satınalma gücü dür. Ödeme aracıdır. Kıymet ölçüsüdür. Tasarruf aracıdır.

Almancası : Geld.

Fransızcası : monnaie.

İngilizcesi : money.

(Bk; para arzı, para talebi, efektif, çek, kredi enflâsyonu, para türleri, paranın fonksiyonları).