Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARASAL YANILGI PARASAL TABAN NEDİR?


Parasal yanılgı, bir kimsenin mal talebi nispi fiyat düzeyinde ve gerçek servetinde bir farklılık olmaksızın azalmakta veya artmakta olmasıdır. Bazı ekonomistlerin para aldatması adını verdikleri bu durum geniş anlamda şöyle tanımlanır. Mal ve (inansal aktifler ile ankes talepler nispi fiyatlarda, faiz oranında bugünkü ve gelecekteki gerçek gelirlerde, başlangıç sırasındaki finansal aktifleriyle paranın gerçek değerinde bir farklılık olmadan artma ve azalma oluşturduysa ortada parasal yanılgı vardır.