Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PAY SENEDİ NEDİR?


Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.

(Bk; hisse senedi).