Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PAZARLAMA MARJI NEDİR?


İlk satıcıya ödenmiş olan fiyat ile piyasa zincirindeki son alıcı nın ödediği fiyat arasındaki farktır.

1960'larda Amerika’da pazarlama marjı yaklaşık olarak yumurta ve kümes hayvanlarında % 40, et'de % 50, sebze ve meyvede % 70 idi.

Ambalajlanarak satılan gıda maddelerinde ve ilâçlarda, pazarlama marjı çok defa daha büyüktür.

Almancası : Marketingspanne. 

Fransızcası : marge des prix.

İngilizcesi ; marketing margins.