Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PEARSON ASİMETRİ ÖLÇÜSÜ NEDİR?


Pearson asimetrik ölçüsü aritmetik ortalama,mod ve standart sapmanın uygulanabildiği serilerde asimetri ölçüsü olarak kullanılan noktadır. özellikle açık sınıflı gruplandırılmış serilerde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanamadığı için kullanılması mümkün değildir. pearson asimetri ölçüsünün hassasiyeti, hesaplanmasında kullanılan 3 tanımsal istatistik ölçüsünden (aritmetik ortalama mod) mod'un serideki tüm değerlere dayanan bir ölçü olmaması nedeniyle önemli derecede azalmaktadır.

(Bk; asimetri).