Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PERESTROİKA NEDİR?


1985 yılında Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un uygulamaya koyduğu perestroika, "yeniden düzenleme" anlamına gelmektedir. Ekonomik ve sosyal alanlarda reformları kapsar. İki temel dayanağı vardır. Demokratikleşme ve Glasnost, fabrikaların verimli hale getirilmesi için yapılan yeniden düzenlemeden, insan yaşam ve alışkanlıklarının değiştirilmesine kadar çok geniş bir alanda yapılması planlanmış bir atılımdır. Birçok kişinin işyerlerinin değişmesine de yol açan perestroika, bazı Sovyet cumhuriyetlerinde kendisini gösteriler olarak hissettirmiştir. Demokratikleşmede en belirgin özellik, seçimlerde atama adaylar yerine birkaç adayla seçime gitme şeklinde olmuştur.