Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PİYASA FAİZİ NEDİR?


Kredi temin edenlerin ödedikleri faiz haddidir. İsveçli iktisatçı. K. Wicksell 1901 de yayımladığı eserinde iki ayrı faiz kavramı üzerinde durmuştur. Tabiî faiz ve piyasa faizi.

Tabiî faiz, sermaye piyasasında, tasarruf ile kredi talebini eşit kılan faiz haddidir. Yani bu faiz haddinde tasarruf miktarı ile yatırım hacmi birbirine denktir.

Piyasa faizi ise girişimcilerin kredi aldıklarında ödedikleri faiz miktarıdır. Piyasa faizi bankaların durumuna bağlı olarak değişir. Bankalar, para arzına ve kredi talebine göre piyasa faizini ayarlamaktadırlar.

Wicksell'e göre tabiî faiz ile piyasa faizi her zaman birbirine eşit olmayabilir. Aralarındaki fark, girişimcilerin yatırım kararlarına tesir ederek iktisadî hayatın gidişini değiştirmektedir.

Almancası : Marktzins. 

Fransızcası : taux du marché.

İngilizcesi : market rate.

(Bk: Wicksell, tabiî faiz).