Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PREFİNANSMAN ÖN FİNANSMAN NEDİR?


Almış olduğu siparişi yerine getirebilmesi için müteşebbise açılan kredidir. En geniş uygulama alanı, ihracattır, ihracat, inşaat veya imalât işlerinde uğraşan bir firmanın bazen döner sermayesi gerekli malzemeyi almağa, tesislerini hazırlamağa ve ücretleri ödemeğe yeterli olmayabilir.

Verilmiş bir siparişi yerine getirmek imkânın sağlayıcı karakterdeki bu tip krediler, prefinansman kapsamına girmektedir.

Almancası : Vorfinanzierung.

Fransızcası : préfinancement.

İngilizcesi : prefinancing.

(Bk; finansman, döner sermaye, kampanya kredisi, ara finansman).