Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PROFORMA FATURA NEDİR?


Nihaî satış ve teslimden: önce, satıcı tarafından, muhtemel alıcıya verilen ya da gönderilen ve hukukî anlamda belirli şartlarla satış vaadi teşkil eden söz konusu mâlın, özelliklerini, miktarını, fiyatını, tutarını, satış ve teslim şartlarını ve diğer gerekli bilgileri gösteren bir ticarî belgedir. Proforma faturalar, genellikle öne sürülen şartların yürürlükte olacağı, hüküm ifade edeceği sûreyi de belirtirler. Özellikle, satınalma kararı ile nihaî satınalmanın gerçekleşmesi arasında çok zaman ve formalitenin yer aldığı uluslararası alış verişlerde pro forma faturalar, geniş ölçüde, kullanılmakta ve ithal ve döviz satınalma izinlerinin alınması ile ilgili formaliteler, proforma faturalara dayanılarak yürütülmektedir. Proforma faturaların, nihaî satışı tesbit eden satış faturaları ile karıştırılmaması gerekir.

Almancası : Proformarechnung.

Fransızcası : facture pro forma.

İngilizcesi : proforma invoice.

(Bk; fatura).