Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RASTGELE OLMAYAN ÖRNEKLEM  NEDİR?


Rastgele örneklemin mümkün olmadığı durumlarda seçilen örneklem. Bu tür örneklemler,

a) uygunluk (deneklerin ulaşılabilirliği),

b) gönüllülük (gönüllü deneklerin alınması),

c) amaca yöneliklik (deneklerinbelli özelliklere sahip olduğu için seçilmesi)

d) kartopu (önceki deneklerin tanıdığı kişilerin denekolarak seçilmesi) gibi temellerde seçilir.

İngilizcesi; Non-Random Sample