Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RASYONALİZASYON NEDİR?


Firmanın işletme randımanını yükseltici tedbirleri toplu olarak ifade eden terimdir.

Büro hizmetlerinde rasyonalizasyonu ilk düşünen ve prensiplerini koyan Henri Fayol'dur.

Sınaî üretime rasyonalizasyon esaslarını ilmî şekilde ilk tatbik eden Frederic Winslow Taylor'dur.

Taylorizmi büyük firma çapanda başarılı uygulamağa tâbi tutan iş adamı, Hehry Ford'dur.

Almancası : Rationaiisierung.

Fransızcası : rationalisation. 1

İngilizcesi : rationalisation.

(Bk; rasyonellik, Taylorizm, Fayol, Henry Ford).