Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RASTGELE ÖRNEKLEM NEDİR?


İstatistikte örneklemin, popülasyondaki herkesin eşit seçilme şansına sahip olmasını ve böylece seçilen örneklemin popülasyonu temsil etmesini (yani popülasyon özelliklerinden en azılarından bazılarını -eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik statüsü, zekâ düzeyi, yaşı, cinsiyeti, vs.- içermesini) sağlamaya yönelik bir seçme tekniği. Burada amaç, örneklem üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen sonuçların, popülasyona genelleştirilmesini mümkün kılmaktır.

İngilizcesi; Random Sample