Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RASYONEL BEKLEYİŞ TEORİSİ NEDİR?


Esas olarak ekonomik hayatta insanların tam bilgiye sahip olarak karar verdiklerini söyleye teoridir. Teoriye göre insanlar gelecek hakkında yeterli bilgiye sahiptirler ve buna göre karar verdiklerinden, bir yanılsama ile karşılaşmazlar. Söz konusu olabilecek yanılsama da geçici nitelik arzeder.

Teori bu açılımı ile hükümetlerin para arzını artırarak ekonomide canlanmanın sağlanabileceği öngörüsünü çürütmek iddiasındadır.

İngilizcesi; Rational expectations theory