Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

READ (Samuel) NEDİR?


Yazıları On Dokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında ilgi toplamış bir isimdir.

Eserleri 1816 1829 arasında yayımlanmıştır.

İlk eseri, para ve bankalar mevzuatı hakkındadır. Devlet borçlarına ait gazetelerde ve mecmualarda çıkmış makaleleri ile diğer yazılarındaki görüşlerin R.M'Culloch tarafından bir plajiarizm   şekilde alınmış olduğunu iddia etmiştir. Geniş ilgi toplayan genel iktisat kitabı, 1829 tarihedir.

Ricardo nun Değer Teorisini. eleştirmiştir. Bu teoriyi temelinden yanlış ve kusurlu bulmuştur. Ricardo’nun yazıları dolaysile ileride Ricardo Sosyalizmi denilebilecek bir çığır başlayabileceğini yazmıştır. Yalnız emeğin değer yaratabileceğini ve kapitalin üretim değerinde payı olmadığını savunan tezin solcu akımlara yarayacağını belirtmiştir.

Sermayenin değer yaratıcı fonksiyonunu izaha çalışmıştır. Ancak kapitalistlerin yalnız hakları değil, topluma karşı görevleri de bulunduğunu hatırlatmıştır.

(Bk; Ricardo Sosyalizmi).