Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RENAULT (Louis) NEDİR?


Fransız sanayicisidir. 1877 1944 yıllarında, yaşamıştır.

İlk otomobilini 1.898de yapmıştır. Bu; arabanın başarılı olması üzerine, kardeşi Marcel ile Renault Fabrikasını kurmuştur. Otomobil sanayiine birçok teknik yenilikleri sokmuştur. Birinci Dünya Savaşında silâh, cephane ve tank yapmıştır. Deniz motörleri ve ağır taşıt diesel'leri imal etmiştir.

Yaratıcı bir iş adamı idi. Beş yüzden fazla ihtira beratı almıştır.

(Bk; Ford, Fiat, Renault Fabrikaları).