Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REKABET NEDİR?


Türk Dil Kurumuna göre, yarışma veya yarışçılık demektir.

Sosyal hayatın bütün faaliyet alanlarında rekabete rastlanabilir, iki veya daha fazla insanın yahut grubun belirli bir hedefe doğru bikirlerinden daha iyi sonuç almak üzere harcadıkları gayretler ve yaptıkları mücadeleler, rekabet kavramının kapsamına girer. Partilerin kamuoyunu kazanmağa, daha çok oy toplamağa veya birbirlerini yıpratmağa çalışmaları, politikada rekabete örnek gösterilebilir. Lig veya kupa maçlarında karşılaşan futbol takımları, rakip durumdadırlar. Bir hizmeti daha iyi yapmak, bir yere seçilmek veya tayin edilmek, bir armağanı kazanmak, bir taahhüt işini üzerine almak veya bir maldan daha çok satmak için aynı gayeye yönelmiş kişiler arasındaki her türlü yarışma, rekabettir. Menfaatleri karşılaşan insanların, grupların, müesseselerin, örgütlerin ve devletlerin uzlaşma çaresi arayacakları yerde üstünlük kazanarak amaçlarına erişmeği tercih ettikleri bütün durumlarda, rekabet söz konusudur. Ekonomide, san'atte, dernek ve kurumların faaliyetinde, hayır işlerinde ve hattâ aile içinde rekabet ortamı ile karşılaşılabilir.

İktisadî rekabet, çok yönlü bir olaydır. Firmalar arasında fiyat rekabetinden, kalite rekabetinden, prestij rekabetinden, reklâm rekabetinden, piyasa payı rekabetinden, kar rekabetinden, hâkimiyet mücadelesinden, bakım ve tamir servisleri rekabetinden veya gayrı meşrû rekabetten bahsedilebilir. Rekabet, satıcılar veya alıcılar arasında olabilir.

Teorik alanda, fiyat rekabetini incelemeğe iktisatçılar eskidenberi önem vermişlerdir. Değişik piyasa modellerine göre rekabet koşullarını tahlil etmek, Fiyat Teorisinin konusudur.

Tatbiki iktisatta, satıcı ve alıcı rekabeti, ampirik belirtilere göre değerlendirilmektedir. Stokların çoğalmağa başladığı durumlar, satıcılar arasında rekabetin şiddetlenebileceğim gösteren bir alâmet sayılmaktadır. Talebin kolaylıkla karşılanamaması, siparişlerin sıraya konulması ve müşterilerin satış yerleri önünde kuyruk yapmaları, alıcıların rekabetine karine sayılmaktadır. Arz ve talebin birbirine intibak ettikleri durumlar ise, rekabet dengesi terimiyle ifade olunmaktadır. Rekabet koşulları, ampirik olarak, dört noktada toplanmaktadır.

i)    Hiçbir firmanın tek başına piyasaya hakim durumda bulunmaması ve piyasada temerküz oranının düşük olması (low concentration ratio).

ii)    Mal ve fiyat homojenliğinin bulunması,

iii)   Aynı ihtiyacı karşılayan mal türlerine kalitelere göre sistemli bir şekilde
kademelendirilmiş fiyatlar yahut ayırıcı fiyatlar uygulanmaması,

iv)   Kazançların aynı iş konusuna yeni firmaları çekecek derecede yüksek
olmaması.

Almancası v: Konkurrenz, Wettbewerb.

Fransızcası: concurrence

İngilizcesi: cojnpatition

(Bk; tartı rekabet, serbest rekabet, monopol, aligopol, ilancılık ve

reklâmcılık, düopol, Kuyruk Teorisi, girme fiyatı.