Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REVİZYONCU NEDİR?


Bir doktrinin, bir anayasanın, bir andlaşmanın yahut bir mahkeme kararının tekrar gözden geçirilmesi için mücadele açanlar hakkında kullanılan bir terimdir.

Dreyfus olayında gerçek adaleti savunanlar.

1875 Fransız Anayasasında röform yapılmasını ve General Boulenger'in iktidara getirilmesini isteyen partizanlar.

Kari Marx'ın müjdelediği ihtilâl Batı sanayi ülkelerinde bir türlü patlak vermeyince yeni ve gerçekçi koşullara göre doktrini düzelttirmekte fayda gören sosyalistler.

Versaille Andlaşmasının değiştirilmesi amaç edinmiş Nasyonal Sosyalistler ve diğer gruplar.

Revizyonist olarak adlandırılmışlardır.

Almancası : Revisıonisten.

Fransızcası : révisionniste.

İngilizcesi : revisionnist.

(Bk; Marksizm, Rus ihtilâli, Kari Kautsky, Eduard Bernstein).