Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RİSK YÖNETİMİ NEDİR?


Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.