Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROWAN ÜCRET SİSTEMİ NEDİR?


Bu ücret sisteminde garanti edilmiş bir asgari ücret vardır. Bu sistemin özelliği,zaman tasarrufundan işçiye prim şeklinde verilecek payın Halsey’deki gibi sabit bir oranda olmayıp,tasarruf edilen zamanın esas zamana olan oranına göre değişmesidir. Tasarruf edilen zaman çoğaldıkça,bundan işçiye düşen payın oranı da artmaktadır.