Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RUEFF KANUNU NEDİR?


İngiltere’ye ait istatistikler üzerinde yapılmış bir gözlemin sonucudur.

Jacgues Rueff. 1919 1925 döneminde, İngiltere’deki işsiz sayısı ile ücretler/fiyatlar oranı arasında bir korelasyon bulunduğunu tesbit etmiştir. Ücretlerin fiyatlara intibak edememesinden işsizlik doğduğunu ve ödemeler bilançosunda ahenksizlikler belirdiğini ortaya koymuştur. Ücretler ile fiyatlar arasındaki esneklik derecesinin aynı olmamasından ileri gelen durumları tahlil etmiştir.

Rueff Kanunu, iktisadî araştırmaların gelişme yönünü etkilemiştir. Ragnar Frish, bu kanunun etkisi altında ekonometriye götürecek çalışmalara girişmiştir. Rueff Kanunundaki toplam talep kavramı, Keynes'in Genel Teorisile literatürün önemli konularından biri olmuştur.

(Bk; Jacques Rueff).