Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SANAYİ VE İŞ YERLERİ SAYIMI NEDİR?


İkiye ayrılır.

Sırf sanayie ait soruların yer aldığı müstakil sayımlara sanayi sayımları, ayrıca hizmet yaratan müesseselerde ilâve edilirse sanayi ve işyerleri sayımları denir. Böylece tarım sektörü dışında iktisadî faaliyet yaratan bütün müessese ve fertler -ev sanayii, işsizler ve gayrifaaller hariç- kavranmış olur.

Bu sayımlar ani ve genellikle külli rölövelerle tertip edilir ve takvim yılına ait bilgileri kapsarlar. Sayımların şumulü kavranacak müesseselerin alt sınırını tayin ile belli olur. Bu sınır ya işçi sayısı, motor gücü veya ciro kıymeti olabilir. Üst limit yoktur. Başlıca sorular, işletmenin hüviyeti, işletme tipi -merkez veya şube- personel durumu, enerji durumu, hammaddeler cins ve kıymeti, finansman hareketleri, imalât durumu hakkındadır.

Memleketimizde 1915, 1927, 1951, 1964 ve 1971 de sanayi ve işyerleri sayımları yapılmıştır.

Almancası : gewerbliche Betriebszâhlung, Arbeitsstâttenzahlung.

Fransızcası : recensement industriel.

İngilizcesi ; census of manufacturing and business.

(Bk; Sınaî istihsal istatistikleri. Tarım sayımları).