Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SEKTÖRLER NEDİR?


Birinci, ikinci ve üçüncü diye adlandırılarak sınıflandırılmaktadır.

Bu sınıflandırmayı teklif edenler ve kabul ettirenler arasında Ailen Fisher ve Coiin Clark zikredilebilir.

Birinci sektör, temel faaliyeti kavramaktadır. Tarım ve madencilik, birinci sektör faaliyetleridir.

İnşaat ve imalât sanayii, ikinci sektörün dallarıdır.

Ulaştırma, ticaret, turizm, bankacılık, eğlence sanayii ve borsalar üçüncü sektörün kapsamına girmektedir.

Jean Fourastié, bu sınıflandırmadan hafifçe ayrılmıştır. Sınıflandırmaya kriter olarak, sektörlerde prodüktivitenin istihsale etkisini dikkate almak gerektiğine işaret etmiştir. Bu iktisatçıya göre. prodüktivite birinci sektörde orta, ikinci sektörde çok kuvvetli ve üçüncü sektörde zayıf etkiye sahiptir.

Almancası : Sektoren.

Fransızcası : secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire.

İngilizcesi : primary sector, secondary sector, tertiary industry.

(Bk; birinci sektör, ikinci sektör, üçüncü sektör, Colin Clark, Jean Fourastié).