Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SEMPATİ DEĞERİ NEDİR?


Bir mala piyasa rayici dikkate alınmaksızın, sübjektif ve duygusal ölçülerle biçilen pahadır. Objektif değerin yahut piyasa fiyatının üstündedir. Bu tür malların yerine çoğunlukla bir başkası ikame edilemez. Spor yarışmalarında kazanılmış kupa, harp madalyası, uğur eşyası, baba yadigârı saat gibi.

Nedret, sempati değerini yükseltebilir. Bir armağanı kazanmış tek insan olmak

gibi.

Almancası : Affektionswert.

Fransızcası : valeur affective.

İngilizcesi : sympathy value.

(Bk; sempati fiyatı).