Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SEMPATİ LOKAVTLARI NEDİR?


Başka bir işyerinde veya işkolunda girişilen lokavt hareketinin başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla işverenlerin kendi işçilerine karşı ilân ettikleri kanunsuz bir toplu mücadele hareketidir.

İşverenlere tanınmış olan lokavt hakkının kanunî bir nitelik kazanabilmesi için işverenlerin işyerindeki ve işkolundaki mevcut iş şartlarını korumak veya yeni iş şartlarını işçilere kabul ettirebilmek amacıyla bu harekete girişmiş olmaları şarttır. Kısaca işverenlerin meslekî amaç unsuruna riayet etmeksizin işçilere karşı giriştikleri toplu mücadele hareketine sempati veya dayanışma lokavtı denilmektedir.

275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu sempati lokavtlarını kanun dışı bir hareket saymıştır.

Almancası : Solidaritâtsarbeiteraussperrung.

Fransızcası : greve patronale de solidarité, lock-out de solidarité.

İngilizcesi : sympathy lockout.

(Bk; sempati grevleri, lokavt).