Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE HAREKETLERİ NEDİR?


Milletlerarası sermaye akımını ifade eder

İki türlü sermaye hareketi vardır. Sermayeler, gidecekleri ülkelerde yatırımlara kullanılmak üzere göç ederler. Yahut spekülatif amaçla, yani kısa dönemli plasmanlardan menfaat kazanmak hesabı ile bir memleketten diğerine geçerler.

Yatırımlarda kullanılmak üzere göç eden kapitallerin alanı, sermaye piyasası dır. Spekülâsyon sermayelerinin faaliyet alanı ise, para piyasası dır.

Memleket dışına çıkan sermayeler, döviz rezervlerinde bir eksilişe sebebiyet verirler. Dış yatırımlarda kullanılan sermayeler, bir süre sonra temettü getirile döviz fonlarını beslemeğe başlarlar. Spekülâsyon saikile sermaye göçleri ise, çok defa ödemeler dengesinin kritik anlarında yoğunluk kazanırlar ve durumun düzeltilmesini büsbütün güçleştirirler.

Almancası : Kapitaiverkher.

Fransızcası : mouvement des capitaux.

İngilizcesi : capitai rnovements.

(Bk; sermaye piyasası, dış ödemeler dengesi).