Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE MALLARI NEDİR?


SERMAYE MALLARI terimini, bir misalle anlatalım.

Akar yakıt, alet ve makineler, kimyevî maddeler ilh.. Bütün bunlar, istihsal edilmiş mallardır.

İstihsal edilmiş mallar tüketime harcanabilir veya üretimi beslemeğe kullanılabilir.

İstihsal edilmiş mallar tüketim ihtiyaçlarına doğrudan doğruya kullanılırsa.. Kömür, bir meskenin kalorifer kazanında yakılırsa.. Gübre, evin bahçesindeki gül fidanının dibine dökülürse.. Tüketim maddesi olarak harcanmış bulunacaktır.

Eğer aynı maddeler istihsalde kullanılırsa.. Kömür, bir termik santrali çalıştırmağa yahut aletler imalâtı yürütmeğe yararsa.. O vakit, sermaye malları niteliğine uygun bir fonksiyon bahis konusu olur.

Bir iktisadî değerin sermaye malı sayılması için. iki şart vardır. Birincisi, istihsal edilmiş bir mal olmasıdır, ikincisi, bu istihsal edilmiş malın yine istihsal alanında bir «input» faktörü olarak sürekli veya geçici bir hizmet görmesidir.

Sermaye malları, «istihsal edilmiş istihsal araçları» yahut «istihsal edilmiş istihsal maddeleri» niteliğini taşıyan iktisadî değerlerdir.

Almancası : Kapitalgüter.

Fransızcası : biens de capital.

İngilizcesi : capital goods.

(Bk; sabit sermaye, döner sermaye, ara mallar, ham madde).