Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE TEMERKÜZÜ NEDİR?


Gerçek sermaye stokunun ülke olarak artırılmasını gösteren terimdir Sermaye temerküzünün oluşması için bir ülkede tüketim mallarının sınırlandırılması, sınırlı üretim faktörleriyle sermaye üretiminin artırılması gerekir. Tüketiciler fedakârlıkta bulunacaklardır. Kısaca üretim faktörlerinin, sermaye malı üretebilmek amacıyla yaptıkları tasarruftur. Sermaye temerküzünün oluşması için sermaye mallarının üretiminin, yenilenmesi gerekli sermayeden daha fazla olması gerekir. Ekonomideki ilerleme de sermayenin temerküzüne, birikimine bağlıdır. Bu birikimi kolayca artırmanın tek yolu belirli bir sermaye stoku oluştuktan sonra olmaktadır.