Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYENİN MARJİNAL VERİMLİLİĞİ NEDİR?


Kısa dönemde diğer üretim faktörlerinin kullanılan miktarları sabitken sermayedeki birim artışların toplam hasılaya katkısıdır.

Teknik bir kavram olarak tanımlanan marjinal verimlilik yanında Domar'ın büyüme modelinde ortaya koyduğu sermayenin potansiyel sosyal verimliliği kavramını da belirtmek gerekir, ikinci kavramın tanımında tüm üretim faktörlerinin birlikte arttığı varsayılmaktadır. Böylece sermayenin potansiyel sosyal verimliliği, sermaye artışı ile birlikte yürüyen teknik ilerlemenin, emek artışının ve doğal kaynaklardaki genişlemelerin verimde yarattığı artışları da içine alır.

Almancası : Grenzprodüktivitât des Kaoitals.

Fransızcası productivité marginale du capital.

İngilizcesi : marginal productivity of capital.

(Bk: sermaye, azalan verim kanunu, marjinal verimlilik).