Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE TÜKETİMİ NEDİR?


Kullanma, aşınma, yıpranma, demode olma veya tahribe uğrama yahut borsa düşüşü sonucu firmanın aktif varlıklarında husule gelen değer eksilişini ifade etmektedir.

Almancası : Kapitaiauswertung.

Fransızcası : réduction de l'actif.

İngilizcesi : capital consumption.