Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE/HASILA ORANI NEDİR?


Gerçekleştirilmiş yatırımların millî gelirde sağladıkları artışı ifade eden bir terimdir.

Sermaye stokunu K, millî geliri Y, yeni yatırımlarla sermaye stokuna yapılan ilâveleri dK ve yeni yatırımların gelirlerde yol açtığı artışı dY ile ifade edelim.

K/Y. ortalama sermaye/hasılâ oram'dır.

dK/dY, marjinal sermaye/hasılâ oranıdır.

Yatırımların istihsali arttırıcı etkisi yüksek olduğu nisbette, sermaye/hasıla oranı küçük bir rakamdır.

Meselâ ;

Her 100 liralık yatırım 50 liralık istihsal artışı sağlıyorsa, sermaye/hasılâ oranı 2 dir.

Her 100 liralık yatırım 25 liralık istihsal artışı sağlıyorsa, sermaye/hasılâ oranı 4 dür.

Almancası : Kapitalkoelfizient.

Fransızcası : coefficient de capital.

İngilizcesi : capital/output ratio.

(Bk; büyüme hızı, Harrod-Domar Modeli).